ABCdaire

Kan het dansende lichaam spreken?

Het ABCdaire is een levend archief met woorden, definities, beschrijvingen, categorieën, metaforen en beelden uit meer dan twintig jaar notatieonderzoek naar de danstaal van Emio Greco en Pieter C. Scholten

Het ABCdaire bestaat nu uit 200 alfabetisch gerangschikte termen die in verschillende categorieën zijn ingedeeld: basic, workshop, Pre-Choreographic Elements, statements, mechanism.  

Je raadpleegt het ABCdaire bij het heropnemen van repertoire, bij onderzoek naar nieuwe bewegingen, bij de kennisoverdracht naar volgende generaties dansers en ter inspiratie van dansers en choreografen in opleiding en bij ICK Artist Space.  Dankzij de systematische categorisering kun je het ABCdaire ook inzetten bij de (an)notatie van creatieve processen. Ook voor interdisciplinaire dialogen met creative coders, filosofen, neurowetenschappers, linguïsten, kunst- en performancetheoretici, beeldende kunstenaars en componisten is ABCdaire het vertrekpunt. 

Meer weten over het ABCdaire? Stuur een mail naar suzan@ickamsterdam.nl

1/1