DANCE NOTATION SERIES

Het noteren van dans

Tussen 2011 en 2014 presenteerde de ICK Academy de (Dance) Notation Series: een online en een reallife platform voor het uitwisselen van vraagstukken en projecten over dansnotatie.

Welke kennis wordt er binnen het dansonderzoek gegenereerd?
En met welke kwesties krijgt de onderzoeker te maken?

(Dance) Notation Series was een initiatief van ICK, gecoördineerd door Bertha Bermúdez in samenwerking met internationale partners en het lectoraat Kunstpraktijk en Artistieke Ontwikkeling van Marijke Hoogenboom aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het bouwde voort op het project Inside Movement Knowledge, het interdisciplinaire onderzoek naar nieuwe methodes voor documentatie, overdracht en conservatie van hedendaagse choreografische en danskennis. 

Notation Series # 1 thema’s 2011

  • Workshops over het lezen van beweging, het Benesh Notatie Systeem en het documenteren van voorstellingen.
  • Een symposium over de rol van notatie in creatieve processen en bewegingsanalyse vanuit een interdisciplinaire benadering. 

Notation Series # 2 thema 2012

Een uitwisseling van ervaringskennis vanuit de dans in dialoog met nieuwe interactieve technologieën.

Notation Series #3 thema’s 2013

  • Artistieke Praxis en Onderzoek
  • Verschillende documentatieperspectieven
  • Artistieke toekomstprojecten

Notation Series #4 thema 2014

Een symposium over dansonderzoek én het dansonderzoek in het onderwijs in twee ontmoetingen, op 21 juni en 29 juni 2014. Het programma was een mix van werkgroepen, installaties, presentaties over de toenmalige status quo en toekomstige ontwikkelingen.

lees meer

1/1