LEAP

Leren, Uitwisselen, Toepassen, Oefenen

LEAP (Learn Exchange Apply Practice) is een tweejarig project (2013 - 2015) voor docenten hedendaagse dans in Europa. In LEAP werden verschillende lesmethodes uitgewisseld. Op die manier konden de docenten hun lesmethodes uitbreiden en verdiepen, voor bijvoorbeeld een specifieke doelgroep.

LEAP bouwt voort op het EU-project IDOCDE (International Documentation of Contemporary Dance Education, een studie naar documentatie om Europese danseducatie tussen verschillende landen uit te kunnen wisselen. Op de site van IDOCDE deelt LEAP de ontwikkeling en de resultaten van het project met partners en publiek.

LEAP heeft 4 activiteiten:

  1. LEAP Teaching Residency, onderzoek naar goede lesmethodes in hedendaagse danseducatie.
  2. LEAP Local Meetings, een platform voor discussie en de uitwisseling van ideeën.
  3. LEAP TAB – Teaching Across Border, uitnodigingen om doceerworkshops te geven bij partnerinstellingen.
  4. LEAP – IDOCDE Symposium, een internationaal platform van uitwisseling tussen docenten hedendaagse dans. 

LEAP Teaching Residency (TR)
Voor het onderzoek naar goede methodes in de hedendaagse danseducatie komen drie docententeams van verschillende partnerinstituten twee keer een week bij elkaar om aan de hand van een thema een gezamenlijke onderzoeksstrategie te bepalen. Je volgt hun resultaten op de website van IDOCDE. 

LEAP Local Meetings
Op dit platform kunnen collega’s ideeën uitwisselen en hun manier van lesgeven delen. Een lokale partnerorganisatie en een lokale docent organiseren in twee jaar vier LEAP-bijeenkomsten. De bijeenkomsten hebben altijd een thema en zijn open voor alle lokale dansdocenten. 

LEAP TAB – Teaching Across Borders
Met LEAP TAB worden docenten uitgenodigd een workshop te geven bij een LEAP-partnerinstelling. Op die manier wordt het netwerk van docenten en organisaties groter. En doen docenten internationale ervaring op. De bezoekende docenten worden ook geïnterviewd. De interviews en de documentatie van hun workshops vind je op de website van IDOCDE. 

LEAP – IDOCDE Symposium
Dit jaarlijkse symposium vindt plaats tijdens het ImPuls Tanz Vienna International Dance Festival. En is gewijd aan uitwisseling tussen docenten, het delen van resultaten van de TAB’s en het ontwikkelen en reflecteren op het lesgeven in hedendaagse dans. Het symposium staat open voor docenten hedendaagse dans, andere docenten, scholieren en onderzoekers (inclusief de docenten van IDOCDE). Een verslag van het symposium vind je op website van IDOCDE. 

LEAP Partners
Wiener Tanzwochen, coördinator Kerstin Kussmaul, Oostenrijk

ISLO – Eastern Finland Sport Institute, Elina Ikonen, Finland

Le Pacifique | CDC, Tatiana Galleau, Frankrijk

ICK Amsterdam, Marieke van Bueren, Nederland

Tanzhaus Zürich – Andrea Boll, Zwitserland

Vitlycke Center for Performing Arts, Francesco Scavetta, Zweden
 

LEAP Projectteam
Eszter Gál, projectmanager, Budapest

Defne Erdur, editor, Istanbul

Andrea Boll, symposiummanager, Zürich

Kerstin Kussmaul, project ambassador, Wenen 
 

LEAP wordt gefinancierd door het Lifelong Learning programma van de Europese Unie onder de titel: LEAP - Learn, Exchange, Apply, Practice: Relevant practices in dance education in Europe.

lees meer

1/2