PRE-CHOREOGRAPHIC ELEMENTS

Valt choreografie niet gewoon uit de hemel?

In Pre-Choreographic Elements gaat het om de voorfase in het choreografisch proces van Emio Greco en Pieter C. Scholten. Met de Pre-Choreographic Elements noteren we de oorsprong van choreografische statements: het zijn ideeën, metaforen en beelden die de intenties achter de beweging aansturen.

Sinds 2016 onderzoeken we de Pre-Choreographic Elements samen met de dansers van ICK bij het heropnemen van repertoire. De Pre-Choreographic Elements zijn ook het uitgangspunt van de Sensorium Toolkit en maken deel uit van de DS/DM teacher training. 

Dansonderzoeker Bertha Bermúdez coördineerde het onderzoek tot 2014 vanuit de vraag: Hoe kunnen we het innerlijke geluid van beweging in woorden vatten en overdragen? Dat deed zij in het verlengde van eerdere onderzoeksprojecten naar dansnotatie, -documentatie en kennisoverdracht zoals Capturing Intention (2005-2007), Inside Movement Knowledge (2008 – 2010) en Labo 21. Het doel was het ontwikkelen van een interactieve online glossary die een inspiratiebron vormt voor nieuwe bewegingen. Tijdens het onderzoek keken we met verschillende partners naar onder meer terminologie, representatievormen en het gebruik van interactieve media. 

Voor meer informatie, neem contact op met: Suzan@ickamsterdam.nl

lees meer

© Alwin Poiana
© Alwin Poiana
© Alwin Poiana

1/3