FORME(S) DE VIE

Levensvorm(en)

De voorstelling-installatie Forme(s) de vie wordt een choreografische en technologische ervaring. In een ruimte met beelden, geluiden en objecten bewegen mensen met mobiliteitsverlies, dansers en robotprotheses. De installatie ontwikkelt zich organisch rond een film op verschillende schermen en betrekt ook de lichamen van bezoekers. In de film zien we dansers als prothesen. Ze compenseren de gespierde en motorische tekortkomingen van de patiënten en worden er tegelijkertijd door beïnvloed: hun relatie tot het heden, hun bewustzijn van de materialiteit van het lichaam en hun relatie met elkaar. In een tijd waarin het einde van het leven nog steeds aan de rand staat van onze individualistische, ultracompetitieve en hygiënische technowetenschappelijke samenleving, stelt deze installatie de hedendaagse notie van een augmented body aan de kaak.

Een eerste onderzoeksvideo: Shonen - Forme(s) de vie

In Amsterdam geven we workshops aan lokale amateurdansers met mobiliteitsverlies. Het eindresultaat is een informele presentatie voor het publiek. Gevolgd door de voorstelling Forme(s) de Vie in dezelfde setting: een open ruimte met drie filmschermen, waar het publiek en de performers rondlopen en een dialoog aangaan.

De workshops zijn door de coronamaatregelen uitgesteld naar het seizoen 22/23.

1/3