accéder au contenu

ADDIO UNPLUGGED

first year students - ARTEZ, Arnhem (NL)

ADDIO UNPLUGGED is een afscheid van het einde. Een reis naar een fysiek en mentaal nulpunt, naar een nieuw begin. ADDIO UNPLUGGED laat zien hoe dynamiek en energie kunnen worden doorgegeven op basis van het vertrouwen dat de ander jouw energie ontvangt en gaande houdt.

ADDIO UNPLUGGED is een aangepaste versie van ADDIO ALLA FINE (première 2012 Holland Festival) voor de eerstejaars studenten van ARTEZ.

Hoe kunnen we het algemene gevoel van malaise doorbreken? Hoe organiseren we een wereld zonder grenzen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen weer verantwoordelijkheid nemen voor elkaar? Addio alla Fine is geïnspireerd door het boek De Improvisatiemaatschappij van Hans Boutellier. Boutellier schrijft in zijn boek over een nieuwe sociale orde in de samenleving, over manieren waarop samenhang en solidariteit ontstaan. Een andere inspiratiebron is de film E la Nave Va (1983) van de Italiaanse regisseur Federico Fellini. Fellini laat zien hoe afgoderij, sociale status, politieke gezindheid, nationaliteit en een verlangen naar macht en liefde de menselijke relaties verstoren, wanneer een groot gezelschap op een boot samengepakt zit en gedwongen wordt hun tijd samen door te brengen. Addio alla Fine was de eerste van een serie van vijf rond 'het lichaam in opstand'. In deze serie wordt dans gebruikt om te zoeken naar nieuwe correlaties met onszelf (het eigen lichaam) en de maatschappij (andere lichamen).

 

ChoreographyEmio Greco | Pieter Scholten 
Staging/ Re-study - Vincent Colomes and Edward Lloyd 

 foto © Alwin Poiana ( Addio Alla Fine )