Artist Space

In het kort

ICK-Artist Space ondersteunt de ontwikkeling van jong choreografisch talent.  Een nieuwe generatie makers krijgt de mogelijkheid om te experimenteren, te creëren en zich te presenteren. Zij doen dit vanuit hun eigen perspectief op het lichaam in al zijn diversiteit, kracht en kwetsbaarheid. De jonge choreografen werken nauw samen met de Company en de Academy van ICK. Vanaf 2021 is mediakunstenaar Bogomir Doringer als Artist Associate aan ICK-Artist Space verbonden.

In 2021 is het Amsterdamse danshuis Dansmakers opgegaan in ICK-Artist Space, waarna Suzy Blok als hoofd van ICK-Artist Space aangetreden is. 

ICK-Artist Space is partner van het Moving Futures netwerk en festival, partner van het Europese Aerowaves network en lid van het European Dance Development Network.

                       

DE MAKERS
De makers van ICK-Artist Space zijn eigenzinnig, beloftevol, gedurfd en nieuwsgierig. Choreografen die het lichaam centraal stellen en zoeken naar een eigen bewegingstaal en die, zich bewust van het feit dat het lichaam verschillende betekenissen in zich meedraagt, dans en beweging vanuit diverse perspectieven onderzoeken, uitdagen en tonen. Zeer vaak werken ze daarbij multidisciplinair en vertalen ze hun maatschappelijke engagement vanuit een eigen, autobiografische ingang. In hun diversiteit en veelvormigheid zijn ze een verrijking voor elkaar, voor ICK, voor de dans en voor het publiek.  

lees meer