Ons verhaal

ICK ontstond uit een clash. In 1995 ontmoetten Emio Greco en Pieter C. Scholten elkaar in een dansstudio in Amsterdam. Er waren grote verschillen tussen de Italiaan en de Nederlander, de danser en de regisseur, de protestant en de communist. Verschillen van mening ook, over wat dans is en zou kunnen zijn. 

Maar er was ook een sterk gevoeld gezamenlijk doel. Beiden ervoeren een lacune in het danslandschap van dat moment. Naast het virtuoze lichaam aan de ene kant en het conceptuele lichaam aan de andere kant, misten ze het intuïtieve lichaam. Het lichaam dat in beweging is en van nature in staat - vanuit zichzelf - meerduidige betekenissen te genereren. Greco en Scholten voelden de noodzaak om een nieuw dansvocabulaire te ontwikkelen waarin plaats is voor kwetsbaarheid en voor de impulsen van het lichaam.

In 1996 schreven Greco en Scholten hun artistieke Manifest: De 7 Noodzakelijkheden. Deze stellingen zijn een poging om dans in woorden te vatten. In het manifest legden ze de basis voor een dansvocabulaire, dat teruggaat naar de innerlijke noodzakelijkheden van het dansende lichaam. Het komt voort uit een bewustzijn van tijd en ruimte, dat opgeslagen zit in het geheugen van het lichaam. Tot op vandaag zijn het Manifest en de nieuwsgierigheid naar het lichaam en zijn innerlijke drijfveren - steeds de beweegreden geweest van Greco en Scholten bij het maken van nieuw werk, bij het stimuleren van talent en bij initiëren van onderzoek. Het werd de basis van de oprichting van ICK.

In 2021 ontvingen het choreografenduo de Gouden Zwaan, uit handen van minister van Engelshoven, als waardering voor hun grote bijdrage aan de Nederlandse dans.

Sinds de oprichting in 2009 is ICK steeds aan verandering onderhevig geweest, meevarend op de koers van de tijd waarin we leven. En soms tegen de stroom in.  Met een onderzoeks- en een educatieafdeling is het lang genaamde ‘Internationaal Choreografisch Kunstencentrum’ meer dan alleen een hedendaags dansgezelschap. Ook presenteren Greco en Scholten uit principe meer dan alleen het eigen werk: nieuwe en gevestigde makers zijn óók ICK.

In 25 jaar tijd hebben ze het vertrouwen van fondsen en subsidienten gewonnen, met nieuwe plannen die in 2021 van start zijn gegaan waaronder een nieuwe rol als productiehuis voor de dans en de nieuwe locatie Space for Dance Art in het iconische gebouw Westbeat.

lees meer

Alwin Poiana
© Alwin Poiana
© Alwin Poiana
© Alwin Poiana
© Alwin Poiana
© Alwin Poiana
© Alwin Poiana
© Alwin Poiana

1/8