Support

Steun ICK

ICK (Internationaal Choreografisch Kunstencentrum) is een internationaal gezelschap voor hedendaagse dans, gevestigd in Amsterdam. Al 25 jaar geven wij met dansvoorstellingen, onderzoek en educatie vorm aan onze missie: het inspireren van mensen door de zeggingskracht van het intuïtieve, dansende lichaam.

De financiële steun van Vrienden hielp ons eerder met de inrichting van ons nieuwe gebouw Westbeat, net over de ring Amsterdam west, waar binnen Space For Dance Art zich de nieuwe dansstudio’s van ICK bevinden. Ook tijdens de pandemie hebben de bijdragen van vrienden het mogelijk gemaakt om ondanks alle beperkingen toch een nieuwe wereldpremière te maken met het ensemble en konden de jonge makers binnen de Artist Space nog steeds werk blijven maken, wat zonder de steun aan ICK onmogelijk zou zijn geweest.

De steun en het vertrouwen van onze Vrienden geeft ons de mogelijkheid ons verder te ontwikkelen middels research en om jonge makers te blijven steunen dmv het geven van een podium en een ( inter)nationaal netwerk.

DONEER
Stort uw bijdrage, onder vermelding van naam en adres, op NL54 INGB 0006 2171 36 (BIC INGBNL2A) ten name van Stichting ICK. Wij danken u uiteraard met een persoonlijke bericht.

ICK is aangemerkt als cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan het ICK kan daardoor fiscaal gunstig zijn voor zowel particulieren als bedrijven. Benieuwd naar financiële voordelen van geven aan cultuur, kijk dan op www.daargeefjeom.nl 

lees meer