accéder au contenu

Harmonic Dissonance: Quartet

in NXT Museum

Waar ligt de grens tussen onze individuele en gedeelde identiteit? Hoe verhouden de gegevens die door onze hersenen, lichamen en algoritmen worden gegenereerd zich tot onze ervaring van verbondenheid? Is er harmonie of dissonantie tussen de geest en het lichaam, tussen ons en de mensen om ons heen, tussen ons gevoel van verbondenheid en de gegevens die deze verbindingen beschrijven? Wanneer we ons in sync voelen met iemand, zitten onze hersengolven en lichamen dan letterlijk op dezelfde golflengte?

We zullen deze vragen onderzoeken tijdens een vierdaagse workshop die zal uitmonden in een reeks voorstellingen van Harmonic Dissonance: Quartet in de Laboratorium Ruimte van Nxt Museum Amsterdam op 3, 4 en 5 maart 2022. Harmonic Dissonance: Quartet is een interdisciplinaire performance en experiment dat de meetbaarheid van menselijke verbondenheid onderzoekt vanuit performatieve, neurocognitieve, tech/experientiële, en sound design perspectieven. Harmonic Dissonance: Quartet is het hoogtepunt van de Harmonic Dissonance: Synchron(icit)y serie van workshops en performances die we sinds 2018 nationaal en internationaal ontwikkelden en uitvoerden. Met deze reeks performatieve kunst-wetenschapsexperimenten vragen we specifiek hoe de intuïtieve, maar ongrijpbare, dichotomie tussen "samenzijn" en "gelijktijdigheid" kan worden belichaamd, overgebracht, en gemeten. Om dit doel te bereiken onderzoeken we hoe wetenschappelijk rigoureuze experimenten geïntegreerd kunnen worden in een immersieve performatieve ervaring en hoe een interactieve audiovisuele omgeving "objectieve" datastromen (hersengolven, hartslag, beweging) vertaalt in intuïtieve verhaallijnen voor performers en toeschouwers gelijkaardig.

Harmonic Dissonance: Quartet is een samenwerking tussen interactief mediakunstenaar Matthias Oostrik, neurowetenschapper Suzanne Dikker, performer en dansonderzoeker Suzan Tunca (ICK Amsterdam), nieuwe media componisten Than Van Nispen en Ivo van Dijk, installatieontwerper Diederik Schoorl, en sociaal neurowetenschappelijke onderzoekers van VU Amsterdam's Emotion Regulation Lab.